Zbiorniki przeciwpożarowe

W naszej ofercie znajdują się polietylenowe zbiorniki do magazynowania wody wykorzystywanej w akcjach gaśniczych.

Produkujemy zbiorniki wody przeciwpożarowej, które są przeznaczone do urządzeń i instalacji gaśniczych i mogą być również wykorzystywane jako źródło wody do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Wykonane z polietylenu zbiorniki są całkowicie odporne na korozję i różne związki chemiczne. Pojemność zbiornika jest dostosowywana do potrzeb Klienta.

Średnica
od 2000 do 3000 mm

Odporność na korozję i przemarzanie

pozostałe informacje

 • Zalety zbiorników przeciwpożarowych
 • Wyposażenie zbiorników przeciwpożarowych
 • połączenia spawane i podwójna ścianka dające pełną szczelność
 • możliwość montażu w pasie drogowym i pod parkingami
 • możliwość montażu w trudnych warunkach gruntowo-wodnych
 • mały ciężar
 • wysoka odporność na substancje chemiczne
 • niepodatny na korozję
 • możliwość łączenia poszczególnych zbiorników w baterie o dowolnej pojemności
 • łatwy i szybki montaż również w warunkach zimowych
 • kominy włazowe z drabinkami
 • zawór pływakowy
 • zasilanie zbiornika
 • płyty antywirowe
 • zawory spustowe
 • kosze ssawne i zawory zwrotne
 • studzienki ssawne
 • rurociągi ssawne, które prowadzą do pompowni i zestawów hydroforowych
 • rurociągi testowe
 • rury napowietrzająco-odpowietrzające
 • przelew awaryjny do kanalizacji

Działanie zbiorników przeciwpożarowych

Zbiornik napełniany jest przez wodę pochodzącą z instalacji lub sieci wodociągowej, a jej poziom jest regulowany przez zawór pływakowy, który jest zainstalowany w kominie w taki sposób, by zbiornik był w pełni wykorzystany. Woda pobierana jest ze zbiornika poprzez rurociąg (rurociągi ssawne). W studzienkach ssawnych znajdują się kosze ssawne wyposażone w zawory zwrotne.
Jeśli chodzi o zbiorniki zasilające pompownie przeciwpożarowe, to w tym przypadku woda ze zbiornika pobierana jest za pomocą rurociągów ssawnych z płytami antywirowymi i zaworami stopowymi. Można odprowadzić nadmiar wody do kanalizacji poprzez rurociąg przelewowy.

Korzyści dzięki zbiornikom przecwipożarowym

 • dużo mniejsze ryzyko wycieku wody poza zbiornik
 • możliwość bezpośredniego wykorzystania wody do zewnętrznego gaszenia pożarów
 • woda składowana w zbiornikach będzie pozbawiona związków chemicznych
 • bezpieczne składowanie wody w każdych warunkach bez obawy o uszkodzenia przez promieniowanie UV
 • stanowią integralną część całego układu gaśniczego
Przewiń do góry